Mökkivuokra.fi

Varausehdot

Alla olevia ehtoja sovelletaan varauksiin, jotka on tehty Mökkivuokran myyntipalvelun kautta. 

Mökkivuokran myyntipalvelua hallinnoi Hideout Villas Oy (3344136-3), joka toimii myyntipalvelun kautta tehdyissä varauksissa vastuullisena majoituspalvelun välittäjänä. Varausehdoissa myöhemmin Hideout Villas Oy:tä käsitellään termillä Mökkivuokra.

MAKSUEHDOT
Alla olevia maksuehtoja sovelletaan, ellei toisin kirjallisesti sovita varauksen yhteydessä.

Varauksen vahvistamiseksi asiakkaan on maksettava varauksen yhteydessä 30% vuokrahinnasta (varausmaksu). Varaus vahvistetaan vasta, kun varausmaksu on maksettu kokonaisuudessaan. Kun Mökkivuokra on vastaanottanut varausmaksun, varaus vahvistetaan asiakkaalle kirjallisesti. Loppumaksu (jäljellä oleva 70% kaikista vuokrakustannuksista) on maksettava viimeistään 6 viikkoa ennen asiakkaan saapumista majoituspaikkaan. Jos varaus tehdään alle 6 viikkoa ennen saapumista, koko vuokrahinta on maksettava varauksen yhteydessä. Maksamalla varausmaksun asiakas hyväksyy nämä ehdot.

MAKSUTAPA
Maksut voidaan suorittaa pankkisiirrolla Hideout Villas Oy:n tilille tai vaihtoehtoisesti pankki- tai luottokortilla (Visa, Mastercard). Asiakas on velvollinen maksamaan mahdolliset kulut erilaisista maksutavoista. Verkkomaksut suoritetaan Paytrail Oyj:n maksulaitoksen kautta, jota valvoo Finanssivalvonta. Kaikkien maksujen on oltava euroissa.

PERUUTUSEHDOT
Alla olevia peruutusehtoja sovelletaan, ellei toisin kirjallisesti sovita varauksen yhteydessä.

Kaikki asiakkaan tekemät peruutukset on tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse) ja lähetettävä Mökkivuokralle. Peruutuspäiväksi katsotaan päivämäärä, jolloin Mökkivuokra saa sähköpostin peruutuksesta.

Jos peruutus tapahtuu aikaisemmin kuin 6 viikkoa ennen saapumista ja 70% varauksesta on edelleen maksamatta, asiakkaan ei tarvitse maksaa loppumaksua (jäljellä oleva 70% vuokrakustannuksista). Jos peruutus tapahtuu aikaisemmin kuin 6 viikkoa ennen saapumista ja loppumaksu on jo toimitettu, Mökkivuokra on velvollinen palauttamaan tämän 70% maksun. Ennakkovarauksen yhteydessä suoritettavaa varausmaksua ei palauteta. Jos peruutus tapahtuu alle 6 viikkoa ennen saapumista, asiakkaalle ei palauteta suoritettuja maksua. Mökkivuokra ei ole velvollinen palauttamaan mahdollisia maksutavoista koituneita lisäkustannuksia.

Peruutusehdot koskevat kaikkia tapauksia, mukaan lukien tapaukset joissa asiakkaan perheenjäsen esimerkiksi sairastuu vakavasti, on onnettomuudessa tai menehtyy. Mökkivuokra suosittelee kaikkia asiakkaita varmistamaan, että heillä on asianmukainen matkavakuutus, joka kattaa koko matkaseurueen äkillisten onnettomuuksien varalta ja korvaa myös matkan peruutuksen. Vakuutukset ja niiden peruutusturva eivät ole saatavilla tai ostettavissa Mökkivuokran kautta.

MUUTOKSET VARAUSAJANKOHTAAN
Muutokset varausajankohtaan varauksen vahvistamisen jälkeen ovat mahdollisia omistajan ja Mökkivuokran hyväksynnällä ja varaustilanteen puitteissa. Varausajankohdan muutoksissa maksu-ja peruutusehdot säilyvät alkuperäisen ajankohdan mukaisina, ellei kirjallisesti sovita toisin. Muutokset ajankohtaan voivat muuttaa myös vuokrahintaa, tämä määräytyy kiinteistön omistajan asettaman hintataulukon mukaan. Lisäksi Mökkivuokra perii kaikista varausajankohdan muutoksista 75€:n palvelumaksun.

MÖKKIVUOKRAN OIKEUS VARAUKSEN PERUMISEEN
Mökkivuokralla on oikeus peruuttaa asiakkaan varaus ylivoimaisen esteen sattuessa. Mökkivuokralla on myös oikeus peruuttaa varaus ilman erillistä ilmoitusta, jos asiakas ei maksa varausmaksua tai loppumaksua sovittuna eräpäivänä. Jos varaus joudutaan perumaan asiakkaan häiriökäyttäytymisen vuoksi majoituksen aikana, asiakkaalle ei palauteta maksuja.

Erittäin epätodennäköisessä tapauksessa, jossa kiinteistön omistaja tekee huomattavan muutoksen varaukselle tai peruuttaa sen, Mökkivuokra ilmoittaa asiasta asiakkaalle välittömästi. Tässä tilanteessa kiinteistön omistaja on vastuussa asiakkaan maksaman kokonaissumman palauttamisesta. Jos asiakas niin haluaa, Mökkivuokra on sitoutunut tekemään kaikkensa tarjotakseen samanlaisen vaihtoehdon kuin alkuperäinen majoitus hinnaltaan, tasoltaan ja alueeltaan.

Jos peruutus tapahtuu Mökkivuokran toimesta, muussa kuin force majeure tilanteessa, Mökkivuokra on velvollinen palauttamaan 100% kaikista asiakkaan Mökkivuokralle toimittamista maksuista. Mökkivuokra ei ole velvollinen tarjoamaan taloudellista korvausta Mökkivuokralle suoritettujen maksujen lisäksi.

VASTUU, VAURIOT JA YLIVOIMAINEN ESTE
Jos asiakas vahingoittaa kiinteistöä vuokra-ajalla, asiakas on velvollinen korvaamaan vahingot kokonaisuudessaan kiinteistön omistajalle. Asunnon omistajan antamia sääntöjä ja ohjeita tulee noudattaa vuokra-aikana. Kaikki rikkomukset voivat johtaa korvausvaatimuksiin. Tiettyjen kiinteistöjen kohdalla asiakkaan on maksettava vakuusmaksu (jota kutsutaan myös takuuvuokraksi) vuokra-ajan alussa mahdollisten rikkoutumisten, vaurioiden, varkauksien tai liiallisen sotkun kattamiseksi. Mahdollisesta vakuusmaksusta ilmoitetaan aina asiakkaalle ennen varauksen vahvistamista. Vakuus palautetaan vuokra-ajan jälkeen, jollei vaurioita, maksamattomia maksuja tai erillisiä siivousvaatimuksia ole ilmoitettu. Jos vakuusmaksua ei ole, Mökkivuokralla tai kiinteistön omistajalla on oikeus vaatia tarpeellinen summa kiinteistön palauttamiseksi alkuperäiseen tilaansa.

Mökkivuokra ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisista esteistä tai poikkeuksellisista olosuhteista ja jotka ovat Mökkivuokran vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaisia ylivoimaisia esteitä voivat olla esimerkiksi viranomaismääräykset, ilmatilarajoitukset, sotatoimet, siviilihäiriöt, matkakohteessa esiintyvä terveydellinen uhka kuten vakava tauti tai luononkatastrofit tai muut epäsuotuisat sääolosuhteet ja luonnonilmiöt. Mökkivuokraa ei voida pitää vastuullisena mekaanisten laitteiden, kuten pumppujen, boilereiden, uima-altaan suodatusjärjestelmien, internet-yhteyksien, ja julkisten palveluiden, kuten veden, kaasun ja sähkön, häiriöistä.

Kaikki kiinteistöön jääneet arvoesineet ovat asiakkaan omalla vastuulla. Mökkivuokra tai kiinteistön omistaja eivät ole vastuussa niiden häviämisestä.

KIINTEISTÖN KÄYTTÖ
Ainoastaan ​​henkilöillä, joiden nimet ovat varauslomakkeessa, on oikeus käyttää kiinteistöä. Sallittua enimmäismäärää, kaikki lapset mukaan lukien, ei saa ylittää, ellei siitä ole sovittu ennen varausta. Omistajalla on oikeus irtisanoa vuokraus ilman ennakkoilmoitusta ja ilman palautusta, jos henkilöiden enimmäismäärä ylitetään.

Jos asiakas aikoo käyttää kiinteistöä minkäänlaiseen kaupalliseen käyttöön, kuten valokuvauksiin tai muuhun kuvaamiseen, tai yksityisiin tapahtumiin, kuten häihin, hääjuhliin, suuriin juhliin tai kokouksiin, tämä on mainittava selvästi ennen varausta. Tällainen käyttö on sovittava aina erikseen etukäteen.

Asiakkaan on varmistettava, että omaisuutta, sekä kaikkia tavaroita ja laitteita käsitellään huolellisesti ja että ne palautuvat samassa kunnossa kuin ne alunperin olivat. Kaikki vahingot tai rikkoutumiset on ilmoitettava omistajalle tai Mökkivuokralle mahdollisimman pian. Asiakas on vastuussa kiinteistöstä ja sen irtaimiston katoamisista tai vahingoista. Mökkivuokra pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta tällaiset katoamiset, rikkoutumiset tai vahingot. Asiakkaiden uima-/ porealtaan tai paljun käyttö on omalla vastuulla. Lapsia on aina valvottava. Mökkien omistajat tai Mökkivuokra eivät ole vastuussa altaiden käytöstä.

Asiakkaan on noudatettava saapumisohjeiden mukaisia saapumis- ja lähtöaikoja. Muita saapumis- tai lähtöaikoja varten vuokralaisen on oltava etukäteen yhteydessä Mökkivuokraan tai mökin omistajaan niin ajoissa kuin mahdollista. Kaikista poikkeavista saapumis- tai lähtöajoista aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja, ellei kiinteistön omistajan kanssa ole erikseen sovittu. Omistaja pidättää oikeuden lisätä lisämaksun ja/tai vakuusmaksun määrää. Lemmikkieläinten määrä on sovittava ennen varauksen hyväksymistä.

Kiinteistön omistajalle tai sen edustajalle on annettava kohtuullinen pääsy kiinteistöön kiireellisen huollon ja/tai tarkastuksen suorittamiseksi.

TIEDOT
Mökkivuokran verkkosivuilla julkaistut hinnat voivat muuttua, niissä voi myös olla teknisiä virheitä ja ilmeisiä typografisia virheitä.

Vaikka Mökkivuokra pyrkii kaikin keinoin varmistamaan, että annetut kuvaukset ovat tarkkoja, Mökkivuokra ei voi ottaa vastuuta mahdollisista virheistä niiden sisällössä. Asiakkaan on hyväksyttävä, että käytetyn valokuvan/kuvituksen/tekstin ja todellisen omaisuuden välillä voi esiintyä pieniä eroja. Kiinteistönomistajat pidättävät itsellään oikeuden tehdä tarpeellisia muutoksia omaisuuden erittelyyn toiminnallisten vaatimusten valossa. Jatkuvan kehityksen vuoksi kiinteistönomistajat pidättävät oikeuden muuttaa mainittuja tai aiemmin saatavilla olleita huonekaluja, varusteita, mukavuuksia, tiloja tai mitä tahansa toimintaan liittyvää osaa ilman ennakkoilmoitusta.

MAJOITUS JA YMPÄRISTÖ
Osa kiinteistöistä sijaitsee maaseudulla tai syrjäisemmissä paikoissa, joissa asiakkaat voivat kohdata kasvistoa ja eläimiä, kuten hyttysiä, ampiaisia, muurahaisia jne. Jotkut kiinteistöt sijaitsevat ei-pinnoitetuilla teillä.

Rakennus- tai tietyöt ja niistä aiheutuva melu voivat olla käynnissä mihin tahansa aikaan vuodesta läheisellä kiinteistöllä tai maalla. Tämä ei ole Mökkivuokran valvonnassa, eikä se ole vastuussa mistään rakennus- tai tietöistä, jotka tapahtuvat lähistöllä. Jos tällainen tilanne on tiedossa, Mökkivuokra pyrkii ilmoittamaan asiakkaalleen kaikista tapahtumista, mutta työt voivat tapahtua milloin tahansa myös ilman ennakkotietoa.

VALITUKSET
Mikäli kiinteistön kanssa ilmenee ongelmia, asiakkaan on esitettävä kaikki valitukset ensin omistajalle tai Mökkivuokran yhteyshenkilölle heti ne havaittuaan, jotta Mökkivuokralla ja kiinteistön omistajalla on riittävästi aikaa ja mahdollisuus ratkaista ongelma. Jos valitus on kirjattu huolitsijalle / omistajalle vuokra-aikana, mutta sitä ei voida ratkaista, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Mökkivuokraan 48 tunnin kuluessa.

Mökkivuokra pyrkii kykyjensä puitteissa ratkaisemaan ongelman asiakkaalle tyydyttävällä tavalla. Asiakkaan on aina annettava Mökkivuokralle mahdollisuus ehdottaa sopivaa ratkaisua valitukseen. Jos valitusta ei ratkaista tyydyttävällä tavalla, asiakkaan tulee toimittaa mahdollisimman tarkka ja yksityiskohtainen valitus kirjallisesti Mökkivuokralle.

Valituksia, jotka on ilmoitettu ja vastaanotettu yli 48 tuntia vuokra-ajan päättymisestä, ei oteta huomioon, eikä Mökkivuokra tai omistaja hyväksy tällaisia vaatimuksia tai valituksia. Jos asiakas jättää kiinteistön ennen lähtöpäivää ilmoittamatta ongelmista omistajalla / huolitsijalle tai Mökkivuokralle, asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
Nämä varauksen ehdot säädetään ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Mikäli tämän sopimuksen ehtoihin liittyvää riitaa ratkaistaan, Helsingin tuomioistuimella on toimivalta.

Maksaessaan ensimmäisen maksun vahvistaakseen varauksen, asiakas hyväksyy täysin nämä varausehdot.